2018-07-17
Open
#1 "TDD 실천법과 도구" 책 전체를 PDF 공개합니다. star
2018-07-17 Open
Tasks

2010년 6월에 출간되었던 "TDD 실천법과 도구" 책 전체를 PDF로 공개합니다.

책소개: 서울출장샵

장수출장맛사지↺출장부르는법◇장수공주 안마방〈장수변비 마사지〉☆{장수시흥 안마방}オ장수검단 마사지┞장수당진 안마방♪장수향남 안마방┝장수여성 마사지☈장수전완근 마사지

5년 계약기간이 끝났을때 갱신을 하지 않았고 출판사에 절판을 요청했습니다. 그러자 조금씩 팔리는데 왜 절판하냐, 차라리 2판을 내면 어떻겠느냐라는 제안이 있었지만 그냥 절판을 원하다고 했습니다.

2년전인 2016년 이맘때쯤 절판요청이후 1년이 지나서야 최종 절판이 되었다고 출판사로부터 연락을 받았었죠.

절판 요청 이유는 이랬습니다.

그로부터 다시 2년이 지났습니다.

간간히 관련해서 메일을 받았고 절판후에는 책을 구할 수 있냐는 문의를 드물게 받곤 했었습니다.
비록 기술 책으로서의 그 가치에 의구심이 있어 절판했지만 일부에게는 어떤 의미로 도움이 될 수 있을까 싶어 출판사에 메일을 보내 다시 한 번 양해를 구하고 책 전체를 공개하기로 했습니다.

여유가 된다면 각 장 별로 바뀐 생각이나 추가 코멘트를 조금씩 붙여서 올려볼까 합니다.

장수출장맛사지☠예약금없는출장샵⇚장수공주 안마방〈장수교대 안마방〉☼{장수포항 안마방}⊿장수사당역 안마방├장수아줌마 마사지◦장수안마도☵장수sod 마사지↕장수강릉 여관

구미대전 모텔 다방

두 줄의 저자 서문에는 제 마음이 담겨 있었습니다.

그래서 길게 쓰지 않고 그저 한 자라도 더 읽어주었으면 했습니다.

그리고 무려 25분의 베타 리더가 참여해 주셨습니다.

네 그렇습니다. 이 책은 제 책이라고 할 수 없는 책입니다. 주변의 동료와 책안의 스승과 리더로 참여해 주신분들이 썼고 저는 보고 느낀걸 타이핑을 했다고 보는 편이 더 맞는 책입니다.

장수출장맛사지⇉24시출장샵♥장수공주 안마방〈장수창원 봉곡동 안마방〉♬{장수출장 오피}⊥장수부산 안마방┥장수승무원 마사지┏장수카카오출장●장수역삼동 마사지✯장수다리 마사지

1장 예고)


장수출장맛사지⇗예약♐장수공주 안마방〈장수안마방 스텝〉☻{장수심장 마사지}☲장수안마방 후기☠장수남성전용コ장수수암 마사지✆장수마사지 품번α장수출장 조건

이 책의 편집은 무려..

장수출장맛사지◆예약☏장수공주 안마방〈장수안마방 용어〉↙{장수동탄 안마방}☺장수안마방 후기❧장수홍콩 마사지⊿장수대구 서구 안마방┯장수안마방 아줌마]장수마사지 샵

조연희 편집자님은 어렸지만 최고였죠.

장수출장맛사지➸예약ヒ장수공주 안마방〈장수보라카이 마사지〉✤{장수홍대 안마방 위치}☜장수오피 마사지⇚장수국산 안마방↓장수일산 여관┧장수태백 마사지φ장수충주 마사지

사실 처음엔 농담을 정말 많이 넣었는데 거의 다 잘렸습니다. 개인적으로는 아쉽습니다만 생각해보면 보통 제가 농담을 하면 대개 저만 좋아했고 전체적으로 설문이나 평가가 안좋았었기 때문에 (...) 조연희 편집자님이 요령있게 잘 잘랐다고 생각은 하고 있습니다.

장수출장맛사지군산출장샵정읍정준하 마사지장수안마방 bj장수왕십리 마사지↹장수안마방 신림┉[bracketl13]장수마사지 텀블러[bracketr13]장수계룡 안마방⊙장수남편 안마방♦장수서울대입구 마사지π장수방콕 마사지 추천✡장수광대뼈 축소 마사지↺장수부산 연산동 안마방☇[bracketl14]장수마포구 안마방[bracketr14]장수남양주 마사지➺장수사상 마사지➻장수타이 마사지╇장수대만 안마방ニ24시출장샵광명안마방 교복하동마사지 토렌토장수마사지 영어로장수lovegom◙장수삼산동 마사지┯[bracketl15]장수인천 마사지[bracketr15]장수마사지 태국어▶장수50m☲장수일베 모텔╞장수태국 현지 마사지♪카지노사이트
Issue Sharer
Comment 5

  • Markdown help
  • Header
  • Text Style
  • Link
  • List
  • Checklist
  • Image
  • Blockquote
  • Code
  • Table
  • Short Link
  • Markdown Input장수서울역 안마방☜장수일본 마사지 tumblr►「장수안마방 떡」장수여관 미시☢장수광명 마사지☺장수오일 마사지 야동☺장수저주파 마사지⊙양산석계 안마방
  • 포천마사지 대딸
  • 장수출장맛사지
  Markdown Output
  # This is an H1
  ## This is an H2
  ### This is an H3
  
  # This is an H1 ## This is an H2 ### This is an H3
 • Markdown Input
  Markdown Output
  *This is an italic*
  **This is an bold**
  ~~This is an strike~~
  
  *This is an italic* **This is an bold** ~~This is an strike~~
 • Markdown Input
  Markdown Output
  - Red
    1. White
    2. Blue
  - Green.
  카지노사이트장수안마방 나무장수안마방 수면실♮장수수지 안마방┇[bracketl17]장수영천 안마방[bracketr17]장수서면 안마방▌장수정액 마사지♂장수티켓 썰┽장수양재역 마사지⇉장수고주파 마사지장수화정 마사지
  - Red 1. White 2. Blue - Green
 • Markdown Input
  Markdown Output
  - [ ] Todos
    - [x] To do A
    - [ ] To do B
    - [ ] To do C
            
  • Todos
   • To do A
   • To do B
   • To do C
 • Markdown Input
  Markdown Output
  ![title](https://repo.yona.io/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
  
  ![title](/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
 • Markdown Input
  Markdown Output
  > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  >
  > Aenean commodo ligula eget dolor.
  
  > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. > > Aenean commodo ligula eget dolor.
 • Markdown Input
  Markdown Output
  `function test() {console.log("hello world");}`
  
  ```javascript
  function test() {
   console.log("hello world");
  }
  ```
  
  `function test() {console.log("hello world");}` ```javascript function test() { console.log("hello world"); } ```
 • Markdown Input
  Markdown Output
  | Default   | Align center | Align right |
  | ------------ | :----------: | ------: |
  | Carrot    | Red     | 1,000  |
  | Banana    | Yellow    | 32,000 |
  
  | Default | Align center | Align right | | ------------ | :----------: | ------: | | Carrot | Red | 1,000 | | Banana | Yellow | 32,000 | Also, you can copy & paste table from excel sheet
Drag & Drop files here to upload.
Tasks

기대되네요 ^^ 미리 감사합니다.

Reply
  • Markdown help
  • Header
  • Text Style
  • Link
  • List
  • Checklist
  • Image
  • Blockquote
  • Code
  • Table
  • Short Link
  • Markdown Input
   Markdown Output
   # This is an H1
   ## This is an H2
   ### This is an H3
   
   # This is an H1 ## This is an H2 ### This is an H3
  • Markdown Input
   Markdown Output
   *This is an italic*
   **This is an bold**
   ~~This is an strike~~
   
   *This is an italic* **This is an bold** ~~This is an strike~~
  • Markdown Input
   Markdown Output
   - Red
     1. White
     2. Blue
   - Green.
   
   - Red 1. White 2. Blue - Green
  • Markdown Input
   Markdown Output
   - [ ] Todos
     - [x] To do A
     - [ ] To do B
     - [ ] To do C
             
   • Todos
    • To do A
    • To do B장수구월동 마사지장수전립선 마사지 썰장수서혜부 마사지 란장수림프 마사지 금기 사항장수출장맛사지장수부산 사상 출장♨장수안마사┯【장수전화 tumblr】장수미금역 마사지┨장수시각장애인 마사지♈장수강서구청 안마방☆장수마사지 gif♂구미출장안마출장부르는법전주안마방 투샷24시출장샵수원출장샵산청세종시 안마방장수남양주시 안마방♕장수영화 히든 토렌트♖「장수갓비비 마사지」장수상하이 마사지☢장수출장외국인τ장수부산역 모텔 가격✪장수안마방 ㅇㄷス장수출장맛사지장수출장아가씨장수안마방 서비스장수평택 마사지⇪장수예약금 없는 출장ニ【장수출장샵추천】장수천안 출장♀ 장수칭다오 마사지↷장수포천 안마방░장수출장샵예약포항✁예약장수출장맛사지수원출장샵장수성남 마사지장수출장맛사지
    • To do C
  • Markdown Input
   Markdown Output
   ![title](https://repo.yona.io/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
   
   ![title](/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
  • Markdown Input
   Markdown Output
   > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
   >
   > Aenean commodo ligula eget dolor.
   
   > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. > > Aenean commodo ligula eget dolor.
  • Markdown Input
   Markdown Output
   `function test() {console.log("hello world");}`
   
   ```javascript
   function test() {
    console.log("hello world");
   }
   ```
   
   `function test() {console.log("hello world");}` ```javascript function test() { console.log("hello world"); } ```
  • Markdown Input
   Markdown Output
   | Default   | Align center | Align right |
   | ------------ | :----------: | ------: |
   | Carrot    | Red     | 1,000  |
   | Banana    | Yellow    | 32,000 |
   
   | Default | Align center | Align right | | ------------ | :----------: | ------: | | Carrot | Red | 1,000 | | Banana | Yellow | 32,000 | Also, you can copy & paste table from excel sheet
  Drag & Drop files here to upload.
 • 온라인카지노
 • 장수최음 마사지♦장수안마방 bj┊[bracketl16]장수저주파 마사지[bracketr16]장수순천 타이 마사지큐장수안마방 복장⇡장수대전 안마방 추천┠장수마사지 어플☠
 • 장수출장맛사지

  안녕하세요! 이 페이지에서만 1장 링크가 잘못 연결되어있습니다.
  공개도 코멘트 업데이트도 감사합니다!!

  Reply

  그렇네요! 수정했습니다! 알려주셔서 고맙습니다!

  - 경상북도에스코트 모델 2018-07-20
  • Markdown help
  • Header
  • Text Style
  • Link
  • List
  • Checklist
  • Image
  • Blockquote
  • Code24시출장샵
  • 장수부산 사상 출장☎장수안마방 황제의자┨[bracketl18]장수안마방 분수[bracketr18]장수태국여행 마사지☆장수서울 안마방┳장수남자 출장 마사지↞장수마사지 침대↛
  • 장수마사지 ssul┏장수아중리 안마방☄〈장수신림동 안마방〉장수진주 마사지☠장수송도 마사지┺장수아스카 키라라 마사지➶장수오창 안마방◈
  • Table
  • Short Link
  • Markdown Input
   Markdown Output
   # This is an H1
   ## This is an H2
   ### This is an H3
   
   # This is an H1 ## This is an H2 ### This is an H3
  • Markdown Input
   Markdown Output
   *This is an italic*
   **This is an bold**
   ~~This is an strike~~
   
   *This is an italic* **This is an bold** ~~This is an strike~~
  • Markdown Input
   Markdown Output
   - Red
     1. White
     2. Blue
   - Green.
   
   - Red 1. White 2. Blue - Green
  • Markdown Input
   Markdown Output
   - [ ] Todos
     - [x] To do A
     - [ ] To do B
     - [ ] To do C
             
  • Markdown Input
   Markdown Output
   ![title](https://repo.yona.io/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
   
   ![title](/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
  • 24시출장샵24시출장샵카지노사이트장수출장맛사지
  • 청도등 마사지 방법
  • 장수마사지 일본어▥장수안마방 대화┱【장수선릉 안마방】장수연산동 마사지◎장수상추 안마방⇈장수러시아 마사지┵장수안마방 러시아✈장수출장맛사지
  • Markdown Input
  • 천안출장안마
  • 24시출장샵
  • 장수출장맛사지
  Markdown Output
  `function test() {console.log("hello world");}`
  
  ```javascript
  function test() {
   console.log("hello world");
  }
  ```
  
  `function test() {console.log("hello world");}` ```javascript function test() { console.log("hello world"); } ```
 • Markdown Input
  Markdown Output
  | Default   | Align center | Align right |
  | ------------ | :----------: | ------: |
  | Carrot    | Red     | 1,000  |
  | Banana    | Yellow    | 32,000 |
  
  | Default | Align center | Align right | | ------------ | :----------: | ------: | | Carrot | Red | 1,000 | | Banana | Yellow | 32,000 | Also, you can copy & paste table from excel sheet
 • Drag & Drop files here to upload.
  Tasks

  좋은책 감사합니다! 잘읽고있어요. 여담이지만, 농담이 많이 잘린것이 아쉽네요ㅎㅎ

  Reply

  댓글 고맙습니다! 새 해 복 많이 받으세요!

  - 온라인카지노 경상남도홍대 안마방 위치
  Add a comment
 • 장수안마방 마사지
 • 장수위례 마사지
 • 화성송우리 안마방
 • 장수일본놈 길거리 한국여자 꼬셔사 마사지
 • jnice09-ipp30-wq-zq-0415